Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ROZSTRZYGNIĘTE] Postępowanie nr OMGGS/TP2/03/2021 na OPRACOWANIE POTRZEB DORADCZYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO EBI W PROGRAMIE ELENA

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej uPzp na usługę pn.:

„OPRACOWANIE POTRZEB DORADCZYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO EBI W PROGRAMIE ELENA”

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

 

10.11.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

16.11.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

9.12.2021 r.

Informacja o wyborze oferty

  • GIWK