Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAKOŃCZONE] Przetarg nieograniczony nr OMGGS/PN/01/2020 na OPRACOWANIE DIAGNOZY ADAPTACJI I MITYGACJI DO ZMIAN KLIMATU OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Zamówienie będzie realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

DO POBRANIA:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja IWZ z załącznikami

26.10.2020 r.

- Ogłoszenie o zamówienia - aktualna treść

- Specyfikacja IWZ z załącznikami - aktualna treść

- Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

5.11.2020 r.

- Kwota przezmnaczona na sfinansowanie zamówienia

Link do otwarcia ofert Opracowania diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu 5.11.2020 r. godz. 13:00 -> https://meet.google.com/ftw-gjsm-awn

Informacja z otwarcia ofert

17.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • GIWK