Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na uruchomienie oraz rozbudowę Systemu Roweru Metopolitalnego OMG-G-S

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest uruchomienie oraz rozbudowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S.


Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji  w zakresie realizacji projektu pn. „Rozbudowa Systemu Roweru Metropolitalnego”.


Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z gminami należącymi do Stowarzyszenia ma zamiar uruchomić flotę 1224 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym będącą własnością OMGGS oraz przeprowadzić rozbudowę Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S. Oprócz rowerów OMGGS dysponuje 660 stacjami postojowymi skład, których wchodzą stojaki rowerowe i totemy informacyjne oraz systemem informatycznym, aplikacją Android i IOS oraz stroną internetową. W następstwie realizacji powyższego Projektu powstanie wspólny dla Metropolii system roweru publicznego funkcjonujący na terenie gmin należących do OMGGS. Zamawiający rozważa uruchomienie systemu wraz z  dodatkowymi rowerami jako świadczenie usługi lub zakup majątku w postaci dodatkowych rowerów. Rozbudowa i uruchomienie Systemu Roweru Metropolitalnego zostanie przeprowadzony przez Stowarzyszenie OMG-G-S w trybie przetargu nieograniczonego, w następstwie, którego zostanie wyłoniony Operator Zewnętrzny Systemu Roweru Metropolitalnego Operator Zewnętrzny będzie zobowiązany dostarczyć flotę rowerów, zaplecze techniczne, dostarczyć lub zaimplementować rozwiązania teleinformatyczne, jak również zapewnić obsługę Systemu Roweru Metropolitalnego w okresie funkcjonowania projektu.

 

DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o dialogu technicznym

2. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

3. Opis przedmiotu dialogu

4. Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu dialogu

5. Zgłoszenie

 

  • GIWK