Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - Trzecie ogłoszenie o sprzedaży baterii

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (dalej: Stowarzyszenie),
informuje, iż Stowarzyszenie posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą
być przedmiotem sprzedaży.

 

DO POBRANIA: 

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

  • GIWK