Ogłoszenia

Ogłoszenia

Trzecie ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (dalej: Stowarzyszenie),
informuje, iż Stowarzyszenie posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, które
mogą być przedmiotem sprzedaży.

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

Załączniki 1-3

  • GIWK