Ogłoszenia

Ogłoszenia

[UNIEWAŻNIONE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/05/2021 - na ocenę realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia-Sopot (dalej OMGGS) do roku 2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie realizacji celów Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot (dalej OMGGS) do roku 2020.
Ocena powinna zawierać również rekomendacje odnośnie realizacji projektów w formule ZIT w OMGGS w
przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

 

DO POBRANIA:

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności

 

21.12.2021 r.

Informacja dot. unieważnienia zapytania ofertowego nr OMGGS/ZO/05/2021 

  • GIWK