Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - specjalista ds. kultury

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za: inicjowanie, koordynację i monitoring realizacji projektów metropolitalnych w obszarze kultury; koordynację prac Komisji ds. Kultury; obsługę, zarządzanie i administrowanie Metropolitalnego Planera Kulturalnego. 

 

DO POBRANIA:

- nabór ma stanowisko specjalisty ds. kultury waz z załącznikami

- wynik naboru

  • GIWK