Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe - Analiza formalno-prawna realizacji projektu Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S

Przedmiotem zamówienia jest Analiza formalno-prawna dotycząca wykonalności instytucjonalnej i rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wdrożenie projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, przepisów związanych z wdrożeniem projektów unijnych oraz przepisów dot. pomocy publicznej.

 

DO POBRANIA:

 

 

 

  • GIWK