Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji Walnego Zebrania Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot

Wykonanie Usługi polegającej na organizacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (WZC) wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych i wyżywienia.

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

DO POBRANIA:

 

 

  • GIWK