Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr 3/AD/POPT/2015 - Weryfikacja przez biegłego rewidenta sprawozdań (ich ewentualnych korekt) wraz z zestawieniami dokumentów oraz potwierdzenie przeprowadzonej weryfikacji w formie protokołów zgodnie z załączonym wzorem.

Weryfikacja przez biegłego rewidenta sprawozdań (ich ewentualnych korekt) wraz z zestawieniami dokumentów oraz potwierdzenie przeprowadzonej weryfikacji w formie protokołów zgodnie z załączonym wzorem. Sprawozdania i dokumenty podlegające weryfikacji dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

zapytanie ofertowe <- DO POBRANIA

zalącznik do zapytania ofertowego nr 3/AD/POPT/2015 <- DO POBRANIA

wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr 3/AD/POPT/2015 <- DO POBRANIA

  • GIWK