Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIETE] Zapytanie ofertowe nr 5/AD/POPT/2015 - Badanie w zakresie skali i charakteru problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w OMG-G-S w odniesieniu do efektów zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w miastach OMG-G-S oraz prognoz w tym zakresie.

Przedmiot zamówienia:

Badanie w zakresie skali i charakteru problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w odniesieniu do efektów zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w miastach OMG-G-S oraz prognoz w tym zakresie. Badanie realizowane będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

zapytanie ofertowe <- DO POBRANIA

 

 

 

  • GIWK