Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr 7/SL/POPT/2015 - opracowanie studium koncepcyjnego systemu Roweru Metropolitalnego dla OMG-G-S

Przedmiot zamówienia:

Usługa opracowania studium koncepcyjnego systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Usługa będzie wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • GIWK