Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/03/2017 - na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji Walnego Zebrania Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Usługa polegająca na organizacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (WZC) wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych i wyżywienia.

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DO POBRANIA:

zapytanie ofertowe

załączniki do zapytania ofertowego

wynik zapytania ofertowego

  • GIWK