Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/05/2020 - na usługę ekspercką polegającą na wsparciu beneficjentów realizujących Strategię ZIT

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na wsparciu beneficjentów realizujących „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do 2020 roku” (dalej Strategię ZIT) w zarządzaniu i realizacji projektów współfinansowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WP) (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (dalej POIiŚ 2014-2020), w zakresie realizacji tych projektów.

DO POBRANIA:

- Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/05/2020

- Załączniki nr 1-5

- Załącznik - wzór umowy z Wykonawcą

- Odpowiedź do zapytania oferowego

- Wynik zapytania ofertowego

Zamówienie będzie realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

  • GIWK