Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/06/2019 - na realizację filmów związanych z Systemem Roweru Metropolitalnego MEVO

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu dwóch filmów związanych z System Roweru Metropolitalnego MEVO.

Oferta i każdy z załączników powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli oraz ponumerowane (w sposób uniemożliwiający zmianę kolejności stron) strony oferty oraz jej załączniki. Dodatkowo każdy dokument składany w ramach niniejszego postępowania winien zawierać numer zapytania ofertowego niniejszego postępowania. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej oferta wraz z załącznikami powinna zawierać kolejno ponumerowane strony, trwało ze sobą połączone.

Zlecenie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest umieścić wszystkie logotypy wymagane w związku z realizacją projektu "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS".

DO POBRANIA:

-treść zapytania ofertowego z załącznikami

 

Zamawiający do Zapytania Ofertowego numer OMGGS/ZO/6/2017 wprowadził następujące zmiany.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Film 1.
Było:
Zdjęcia do filmu powinny odbyć się w lutym 2019 na terenie Gdyni, Gdańska i Sopotu

Jest:
Zdjęcia do filmu powinny odbyć się w marcu 2019 na terenie Gdyni, Gdańska i Sopotu

Aktualna treść ZO dostępna jest pod linkiem.

 

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

  • GIWK