Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/06/2020 - usługa polegająca na przeprowadzeniu 3 warsztatów ukierunkowanych na analizę trendów dla metropolii oraz stworzeniu raportu zawierającego opis trendów i rozwiązań wdrożeniowych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 3 warsztatów ukierunkowanych na analizę trendów dla metropolii (szczegółowy opis poniżej) oraz stworzeniu raportu zawierającego opis trendów i rozwiązań wdrożeniowych (produktu) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (dalej: OMGGS).
Warsztaty odbędą się w ramach międzynarodowego projektu „Smart-up BSR”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg. Usługa nosi tytuł “Process of supporting the strategy of innovativeness for Metropolitan Area Gdańsk-Gdynia-Sopot”.

DO POBRANIA:

- treść zapytania ofertowego nr OMGGS/ZO/06/2020

- załączniki

- wzór umowy

- Wynik

Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

  • GIWK