Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/08/2017 - na organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli i członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Usługa polegająca na organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli i członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym beneficjentów projektu „Budowa systemu roweru metropolitalnego w OMGGS” realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia: przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, transferów lokalnych na miejscu wizyty, opiekuna oraz wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji przedmiotowej wizyty.

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DO POBRANIA:

zapytanie ofertowe

program wizyty studyjnej

wynik zapytania ofertowego

  • GIWK