Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/08/2020 - na usługę polegającej na wykonaniu audytów energetycznych ex-post budynków użyteczności publicznej

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu audytów energetycznych ex-post (dalej jako Audyt) budynków użyteczności publicznej w których przeprowadzona została termomodernizacja.

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Pomoc Techniczna

DO POBRANIA:

- treść zapytania ofertowgo*

- załączniki

- wzór umowy

WYNIK

 

* elementy zaznaczone na czerwono uległy zmianie, zgodnie z treścią zapytania ofertowego

  • GIWK