Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/10/2018 - na organizację wizyty studyjnej

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na zorganizowaniu wizyty studyjnej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

- treść zapytania ofertowego

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- wynik zapytania ofertowego

  • GIWK