Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/11/2017 na wykonanie uszczegółowienia technicznego do Opracowania dot. wspólnych standardów wizualnych i funkcjonalnych w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych OMG-G-S

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu Uszczegółowienia technicznego wraz z prototypami do Opracowania pn. „Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. „małej architektury” oraz oznakowania”.

 

 

DO POBRANIA:

- treść zapytania ofertowego

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 2a

- załacznik nr 3

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5

- załącznik nr 6

- załącznik nr 2 do wzoru umowy

- załącznik nr 3 do wzoru umowy

- wynik zapytania ofertowego

  • GIWK