Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/12/2017 - na wykonanie Diagnozy polityki rowerowej

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu Diagnozy polityki rowerowej opartej
o metodologię BYPAD na terenie 14 gmin przystępujących do realizacji projektu Budowa Systemu
Roweru Metropolitalnego OMG-G-S.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna.

DO POBRANIA:

- treść zapytania ofertowego

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- wynik zapytania ofertowego

  • GIWK