Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/12/2018 - na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych opartych na metodologię BYPAD

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na Przygotowaniu i przeprowadzeniu  warsztatów konsultacyjnych opartych o metodologię BYPAD, mających na  celu ustalenie z grupami ewaluacyjnymi możliwości poprawy polityki rowerowej na terenie 14 gmin przystępujących do realizacji projektu Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 

 

DO POBRANIA:

- treść zapytania ofertowego

- załącznik nr 1

- załącznik nr 1a

- załącznik nr 1b

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

  • GIWK