Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/17/2017 - na wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW), w tym Księgi Identyfikacji Wizualnej. W szczególności realizacja zamówienia będzie polegała na wykonaniu uaktualnionej księgi znaku dla istniejącego loga Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”, zaprojektowaniu elementów SIW wskazanych w p. IV „Opis przedmiotu zamówienia” oraz dostarczeniu projektów graficznych Zamawiającemu. Potrzeba uaktualnienia księgi znaku wynika ze zmiany nazwy i loga Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”.

DO POBRANIA:

  • GIWK