Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/18/2017 - na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń tematycznych

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterech szkoleń tematycznych.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

DO POBRANIA:

- treść zapytania ofertowego

- załącznik nr 1 - formularz oferty

- załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawijącym

- załącznik nr 3 - wykaz realizowanych usług

- załącznik nr 4 - wykaz prelegentów

- odpowiedzi na pytania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

  • GIWK