Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/19/2018 - na przygotowanie oraz obsługę cateringu na Galę Kongresu Smart Metropolia 2018 - zmiana numeru zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz obsługa cateringu na Galę Kongresu Smart Metropolia 2018, która odbędzie się dnia 20 września 2018 r.

03.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, Zamawiający nadał dwóm zapytaniom ofertowym ten sam numer tj. OMGGS/ZO/18/2018, w związku z tym Zamawiający informuje, że nowym numerem zapytania ofertowego na przygotowanie oraz obsługę cateringu Gali Kongresu Smart Metropolia 2018 jest OMGGS/ZO/19/2018.

Uprasza się, aby Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na powyższe zapytanie, składał ofertę zgodnie z załącznikami do pobrania bądź złoży zapytanie ofertowego ze stosownym oświadczeniem, że oferta dotyczy zapytania ofertowe nr OMGGS/ZO/19/2018

DO POBRANIA:

- zapytanie ofertowe

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

07.09.2018 r. 

- rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr OMGGS/ZO/19/2018

  • GIWK