Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/23/2017 - na organizację i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego

 

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DO POBRANIA:

- treść zapytania ofertowego

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- odpowiedzi na pytania oferentów

- wynik zapytania ofertowego

  • GIWK