Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/24/2018 na wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych związanych z projektem „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS”

Przedmiotem zamówienia wykonanie, dostawa i montaż 18 (osiemnastu) tablic informacyjnych w 18 (osiemnastu) lokalizacjach, związanych z projektem „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS” według wzoru tablicy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

DO POBRANIA:

- Treść zapytania ofertowego z załącznikami

- Załącznik nr 4

- Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

  • GIWK