Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/25/2018 na wykonanie ekspertyzy z zakresu zgodności rowerów Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO z zapisami OPZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny zgodności dostarczonego roweru systemu roweru metropolitalnego będącego częścią zamówienia na „Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru metropolitalnego OMGGS z SIWZ oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r. Poz. 2022) oraz innych wymaganych prawem przepisów regulujących użytkowanie roweru elektrycznego.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

DO POBRANIA:

- Treść zapytania ofertowego 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wynik zapytania ofertowego

 

  • GIWK