Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/4/2019 - na realizację filmów związanych z Systemem Roweru Metropolitalnego MEVO

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwóch filmów związanych z Systemem Roweru Metropolitalnego MEVO.

Pierwszy z filmów o charakerze instruktażowym dotyczyć będzie korzystania z Systemu Roweru Metropolitalnego (korzystania z aplikacji, rejestracji, wypożyczenia roweru, rezerwacji roweru, dodania karty, parowania karty z kontem, zwrot roweru w stacji oraz poza stacją, zgłaszania usterek). 

Realizacja drugiego filmu ma na celu promocję System Roweru Metropolitalnego. Film powinien prezentować korzyści z Roweru MEVO dla mieszkańców (np. dojazdy do przystanków PKM, SKM, tramwajowych – uzupełnienie komunikacji publicznej; urzędów, szkoły, pracy, sklepów, omijanie korków).

- Treść zapytania ofertowego

- Załączniki

 


Zamawiający do Zapytania Ofertowego numer OMGGS/ZO/4/2017 wprowadził następujące zmiany.

1.      Kryterium oceny ofert – portfolio:

Było:

Ocena badanego portfolio

---------------------------------------------    x 20% = liczba punktów

Ocena portfolio ocenionego najwyżej
 

Jest:

Wykonanie 2 filmów o długości od 90 do 300 sekund – 10 punktów

Wykonanie 3 filmów o długości od 90 do 300 sekund – 15 punktów

Wykonanie 4 filmów i więcej o długości od 90 do 300 sekund – 20 punktów


2.      Warunki udziału w postępowaniu

Było:

posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie (portfolio): wykonanie minimum 2 filmów, których czas trwania wynosi od 2 do 3 minut o tematyce związanej z promocją produktu (usługi) lub relacjonującego wydarzenie. Wykonanie dwóch usług należy potwierdzić Umowami / fakturami / protokołami odbiorów zamówienia

Jest:

posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie (portfolio): wykonanie minimum 2 filmów, których czas trwania wynosi od 90 do 300 sekund o tematyce związanej z promocją produktu (usługi) lub relacjonującego wydarzenie. Wykonanie dwóch usług należy potwierdzić Umowami / fakturami / protokołami odbiorów zamówienia

3.      Termin i miejsce składania ofert:

Było:

Ofertę należy złożyć drogą mailową (skany podpisanych dokumentów) do dnia 13.02.2019 r. do godz. 12:00 na adres biuro@metropoliagdansk.pl lub w formie pisemnej w biurze Zamawiającego ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (oryginały dokumentów) w godzinach 8:00 -15.00. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Jest:

Ofertę należy złożyć drogą mailową (skany podpisanych dokumentów) do dnia 14.02.2019 r. do godz. 12:00 na adres biuro@metropoliagdansk.pl lub w formie pisemnej w biurze Zamawiającego ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (oryginały dokumentów) w godzinach 8:00 -15.00. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał korekty treści zapytania ofertowego, którego treść po zmianach dostępna jest poniżej.

Treść zapytania ofertowego po zmianach

Wynik zapytania ofertowego

SPROSTOWANIE

 

  • GIWK