Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie Ofertowe - Organizacja spotkań z ekspertami zagranicznymi

Organizacja spotkań z ekspertami zagranicznymi dla przedstawicieli i członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz beneficjentów projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podczas których Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt: ekspertów, tłumaczy, zakwaterowania, wyżywienia, transferów lokalnych na miejscu spotkań, moderatorów rozmów, przewodnika/opiekuna oraz wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

DO POBRANIA:

 


Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • GIWK