Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe - organizacja wizyty studyjnej do Bydgoszczy i Łodzi

Organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli i członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz beneficjentów projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia: przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, transferów lokalnych na miejscu wizyty, opiekuna oraz wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji przedmiotowej wizyty.
Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

DO POBRANIA: 

 

 

 

 

  • GIWK