Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie Ofertowe - organizacja wizyty studyjnej

Organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli i członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz beneficjentów projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt: zakwaterowania, wyżywienia, transferów lokalnych na miejscu wizyty, moderatorów rozmów, przewodnika/opiekuna oraz wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji przedmiotowej wizyty.

 

DO POBRANIA:

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • GIWK