Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/03/2021 - dot. wyboru zespołu ekspertów do realizacji projektu Liquid Energy

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z siedmioma partnerami z Polski, Niemiec i Litwy, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk realizuje projekt pod nazwą Liquid Energy. Ideą projektu jest zaprezentowanie możliwości jakie daje wykorzystanie płynnego biogazu do produkcji czystej energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynków, a także jako źródło napędu dla pojazdów.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje zespołu specjalistów, którzy swoją wiedzą ekspercką, przy współpracy z Partnerami projektu, stworzą opracowania dot. wykorzystania biogazu na potrzeby Żeglugi Gdańskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni i Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, a także stworzą strategię wykorzystania bioLNG/LNG na całym obszarze metropolitalnym.

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1 i 2

Załącznik nr 3

Ogłoszenie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności

Rozstrzygnięcie

  • GIWK