Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/06/2023 - na Opracowanie merytoryczne publikacji dydaktyczno-rozwojowej w ramach projektu EPIC z podziałem na 2 części

Zamawiający Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot  zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym publikacji dydaktyczno-rozwojowej w ramach projektu EPIC, zamówienie dotyczy 2 części, a mianowicie:

- Część pierwsza polegająca na opracowaniu dwóch różnych metod pomocowych skierowanych do nauczycieli przy rozwiazywaniu konfliktów w klasach wielokulturowych.

- Część druga polegająca na opracowaniu materiału eksperckiego w formie workbooka pn. „PRACA W KRYZYSIE MIEDZYKULTUROWYM i ZAGROŻENIE WYPALENIEM ZAWODOWYM” dla nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym.

 

DO POBRANIA:

- Treść zapytania ofertowego nr OMGGS/ZO/06/2023

- Załączniki nr 1-5

- Wzór umowy

 

18.04.2023 r.

Zamawiający Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot w ramach zapytania ofertowego nr OMGGS/ZO/06/2023 na „Opracowanie merytoryczne publikacji dydaktyczno-rozwojowej w ramach projektu EPIC z podziałem na 2 części”, wyłonił do realizacji zamówienia w zakresie obu części Wykonawcę:


Panią Dominikę Cieślikowską, zamieszkałą w Warszawie.

 

26.04.2023 r.

Wykonawca odstąpił do realizacji części 1 usługi. 

    


 

  • GIWK