Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/07/2023 - na opracowanie dwóch różnych metod pomocowych skierowanych do nauczycieli przy rozwiązywaniu konfliktów w klasach wielokulturowych w ramach projektu EPIC

Zamawiający: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk zaprasza do
złożenia oferty cenowej na realizację zadania, któremu nadano nazwę: opracowanie dwóch różnych metod
pomocowych skierowanych do nauczycieli przy rozwiązywaniu konfliktów w klasach wielokulturowych w ramach projektu EPIC.

 

DO POBRANIA:

- Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/07/2023

- Załączniki

- Wzór Umowy

 

                        

  • GIWK