Plan Zrównoważonej Mobilności

Eksperci

dr Krystian Birr – adiunkt w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz pracownik Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego na stanowisku Głównego projektanta. Specjalista w zakresie analiz ruchu, modelowania i prognozowania podróży, badań zachowań transportowych. Autor i współautor wielu strategicznych opracowań planistycznych oraz publikacji naukowych. Prywatnie pasjonat transportu zbiorowego, gier komputerowych oraz prac w przydomowym ogródku.

 

Michał Jamroż - zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Trójmiasto, prawnik z wykształcenia, a dziennikarz od 2007 roku. Przez cała karierę zawodową zajmuje się transportem publicznym i szeroko pojęta mobilnością. Jest m.in. współautorem koncepcji powstania tzw. bajpasu kartuskiego i SKM Południe.
 

Tomasz Mackun – absolwent Politechniki Gdańskiej, inżynier z uprawnieniami do projektowania dróg, audytor i trener przyszłych audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) i inspektorów brd, starszy wykładowca na Politechnice Gdańskiej, prowadzi biuro inżynieryjne. W swojej karierze zajmował się m.in. realizacją zaawansowanych pomiarów ruchu oraz/lub koncepcji przebudowy transportowych węzłów integracyjnych w Wejherowie, Wejherowie Śmiechowie, Redzie, Rumi Janowo, Lęborku, brał udział lub prowadził około 350 projektów studialnych lub koncepcyjnych w zakresie transportu, bezpieczeństwa i planowania. Autor licznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast - części transportowej, członek zespołu SUMP dla miasta Gdańsk, współautor systemu certyfikacji szkół w Gdański w zakresie mobilności zrównoważonej, kierownik zespołu prowadzącego od 2016 audyt brd w zakresie organizacji ruchu i oświetlenia około 4000 przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Ponadto na swoim koncie ma współpracę zagraniczną, w tym np. współprowadzenie zajęć nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Uniwersytecie w Linkoping (Szwecja). Współautor istotnych publikacji m.in. Ochrona Pieszych - Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych - dokument rekomendowany przez Ministra Infrastruktury do stosowania , Wytyczne do oceny wpływu reklam zewnętrznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego - dla GDDKIA i NCBIR.
 Karolina Orcholska – absolwentka Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziale Zarządzania i Ekonomii oraz studiów podyplomowych na Wydziale Architektury i Urbanistyki – zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jedenaście lat pracowała na rzecz miasta Gdańska, między innymi w tematyce transportu i mobilności. Odpowiedzialna za opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030.  Koordynator projektów europejskich np. CityMobilNet oraz Park4SUMP. Od stycznia 2020 koordynator ds. transportu i mobilności w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot. Koordynator prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS.
 

Alicja Pawłowska - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarzadzania i Marketingu oraz studiów podyplomowych na kierunku: Pedagogika.  Od 13 lat jest zaangażowana w realizację projektów na rzecz zrównoważenia transportu w Gdyni. Koordynator projektów unijnych: BUSTRIP, SEGMENT, CIVITAS DYN@MO, ENTER.HUB, FOW, FREIGHT TAILS, SMACKER. Współkoordynator projektów CityChangerCargoBike, CoBiUM oraz CAR. Pomysłodawczyni kampanii promującej ruch pieszy i rowerowy oraz transport zbiorowy wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych „Odprowadzam Sam” oraz kampanii „Do pracy Jadę Rowerem” dla pracowników gdyńskich instytucji i przedsiębiorstw. Koordynator organizowanego w Gdyni od 2007r. Europejskiego Dnia Bez Samochodu oraz Międzynarodowej Konferencji CIVITAS Forum Gdynia w 2016r. Od 2019r. współkoordynator opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS.


Justyna Suchanek - absolwentka Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka, doktorantka na Międzywydziałowych Studiach Doktoranckich z Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Podinspektor w Samodzielnym Referacie Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością Urzędu Miasta Gdyni. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą mobilności współdzielonej i jej wpływu na transport miejski. Zaangażowana w realizację projektów na rzecz zrównoważenia transportu w Gdyni, w tym projektów unijnych CAR oraz SMACKER. W nauce i pracy wyznaje podejście interdyscyplinarne, korzystając z dorobku ekonomii i psychologii.
 

dr hab. Marcin Wołek, profesor UG w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1998 roku jest radnym Miasta Gdyni (obecnie wiceprzewodniczącym) zajmując się zagadnieniami finansów samorządowych, strategią rozwoju i mobilnością miejską ze szczególnym uwzględnieniem transportu elektrycznego. W latach 2005-2008 był przewodniczącym Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich. Z ramienia UG pełnił funkcję kierownika projektów europejskich  TROLLEY, TIDE, CIVITAS DYN@MO, ELIPTIC, a obecnie – TROLLEY 2.0. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji poświęconych transportowi kolejowemu, mobilności miejskiej i elektromobilności. Jest też współautorem koncepcji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jako niezależny konsultant w dziedzinie transportu kolejowego, zrównoważonej mobilności miejskiej i strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, współpracuje z firmami i instytucjami publicznymi w Polsce, Niemczech, Szwecji i na Ukrainie. Jest członkiem Rady Naukowej Fundacji ProKolej.
 

Przemek Opłocki - absolwent socjologii i filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Gdański) oraz studiów podyplomowych z marketingu (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zarządzania projektami (Politechnika Gdańska). Od blisko 9 lat związany z branżą transportu morskiego i lądowego działając w wydawnictwie Baltic Press (magazyny Baltic Transport Journal i Harbours Review). Od ponad 5 lat dyrektor zarządzający wydawnictwa.

 

dr hab. Daniel Kaszubowski, prof. PG - pracuje w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej na Politechnice Gdańskiej. Zajmuje się problematyką transportu i logistyki, specjalizując się w zagadnieniach transportu ładunków w miastach. Współautor Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni w tym obszarze oraz szeregu innych dokumentów planistycznych. Daniel Kaszubowski był również głównym ekspertem projektu URBACT Freight Tails, którego rezultatem jest wprowadzenie dedykowanym miejsc dostaw w Śródmieściu Gdyni oraz odpowiadał za opracowanie projektu ujednolicenia ograniczeń wagowych dla pojazdów ciężarowych.

 Alan Arent - w sektorze transportowym pracuje od 15 lat, skupiając się w głównej mierze na kształtowaniu strategii i modeli biznesowych spółek. Swoją przygodę w branży rozpoczął w Stena Line, następnie współpracował z portami morskimi (w regionie Europy), lotniskami (w regionie Europy) i przedstawicielami przemysłu (region bałtycki i północna Europa) oraz startupami (na skalę globalną). Współwłaściciel m.in. wydawnictwa Baltic Press Sp z. o. o., firmy konsultingowej GoodJob Sp.z o.o. – zajmujący się realizacją międzynarodowych analiz rynkowych i badań zapotrzebowania na technologie (studium wykonalności, analiza biznesowa, ekspertyzy techniczne) w branży transportowej oraz softwarehouse. Posiada dyplom dyplomem MBA w Rotterdam Erasmus University.

  • GIWK