Strategia Rozwoju Metropolii 2030

I seria warsztatów konsultacyjnych - założenia do diagnozy (czerwiec-lipiec 2014)

W dniach 26 czerwca – 4 lipca 2014 roku odbyły się warsztaty konsultacyjne w ramach Projektu Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030.

Warsztaty stanowią pierwszy etap konsultacji, mający na celu  przybliżenie poszczególnych obszarów Diagnozy OM, przedstawenie podstawowych obszarów problemowych i ukierunkowanie prac na kluczowe pytania badawcze istotne dla Partnerów Projektu.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w spotkaniach. Wszelkie szczegółowe informacje na temat warsztatów wraz z prezentacjami, podsumowaniem i filmem dostępne są w zakładkach z opisem poszczególnych obszarów tematycznych diagnoz OM.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z warsztatów.

 

Program spotkań

 

"Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych"

  

  • GIWK