Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Włączenie społeczne i rozwój kapitału społecznego OM

Osoby odpowiedzialne:

prof. Przemysław Śleszyński (e-mail: psleszyn@twarda.pan.pl)

dr Marcin Stępniak (e-mail: stepniak@twarda.pan.pl)

Obszar kultury: dr K.Stachura, mgr T.Grabowski pod kierownictwem merytorycznym prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego

Materiały z warsztatów:

Program warsztatów

Prezentacja założeń diagnozy

Podsumowanie warsztatu

 

"Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych"

  

  • GIWK