Strategia Rozwoju Metropolii 2030

II seria warsztatów konsultacyjnych - projekty diagnoz sektorowych (wrzesień 2014)

We wrześniu rozpoczął się kolejny etap prac nad Strategią Metropolii 2030. Eksperci, samorządowcy, przedstawiciele biznesu, organizacji samorządowych o uczelni dyskutują o 10 diagnozach sektorowych, które złożą się na całościową diagnozę naszej metropolii.

Oto program spotkań warsztatowych

Jednocześnie 8 września odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Strategii 2030.

  • GIWK