Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Konsultacje projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 (sierpień-wrzesień 2015)

24 sierpnia br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 (do pobrania). 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców metropolii do przesyłania uwag na adres:
strategia2030@metropoliagdansk.pl

Konsultacje potrwają do końca września br.

Elementem konsultacji społecznych jest również gra strategiczna "My w 2030", gdzie mieszkańcy metropolii mają szansę wskazać najważniejsze inwestycje w OM oraz kierunki rozwoju metropolii.

Gra jest dostępna pod adresem:
http://myw2030.metropoliagdansk.pl

Decydujmy wspólnie o przyszłości metropolii!

 

Treść uwag:

(prosimy o podanie numeru rozdziału oraz strony)

Wyślij
  • GIWK