Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Gdański Klub Biznesu

Gdański Klub Biznesu to organizacja przedsiębiorców, właścicieli i szefów czołowych firm regionu pomorskiego, działającą od 1994 roku. Misją stowarzyszenia jest lobbing i aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotykać mogą kondycji ekonomicznej firm - Członków Klubu, jak również wzajemne wsparcie w działaniach biznesowych oraz osobistych, a także lobbing na rzecz rozwoju nie tylko przedsiębiorczości, czy infrastruktury, ale kultury, edukacji, ochrony zdrowia mieszkańców regionu.

Obecnie Gdański Klub Biznesu zrzesza 113 członków rzeczywistych i 88 wspierających - szefów największych firm z terenu Polski Północnej. W roku 2003 aż 24 z 46 firm zrzeszonych w Klubie znajdowało się na liście 100 największych przedsiębiorstw Wybrzeża, zaś 9 na liście 500 kraju. Klub współpracuje ściśle z władzami regionu i gmin, co często ma odniesienie do wspólnie realizowanych projektów oraz zapraszania Członków Klubu w charakterze doradczym do forów dyskusyjnych, inicjowanych przez władze regionu.

  • GIWK