Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS  to zintegrowany pionowo koncern naftowy, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą szerokiego asortymentu wysokiej jakości produktów. Jest czołowym producentem i dostawcą na rynek polski i zagraniczny m.in. benzyny, oleju napędowego oraz paliwa lotniczego, a także krajowym liderem w produkcji i sprzedaży olejów silnikowych oraz asfaltów modyfikowanych. Grupa LOTOS jest właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw, funkcjonującej pod marką LOTOS oraz LOTOS Optima.

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzi 15 spółek, w tym Grupa LOTOS zarządzająca rafinerią w Gdańsku oraz spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Exploration and Production Norge  prowadzące prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.

Najważniejszą jej częścią jest rafineria ropy naftowej zlokalizowana w Gdańsku-Rudnikach, nad Martwą Wisłą – jest to największe przedsiębiorstwo na Pomorzu i druga pod względem przerobu rafineria w Polsce. W 2012 r. spółka zajęła rekordowe drugie miejsca w rankingach: dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Polityka”, a także szóste miejsce w rankingu COFACE wśród 500. największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Program 10+ to strategiczne zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Grupę LOTOS w ramach rozwoju należącej do koncernu rafinerii w Gdańsku. Programu 10+ zakończono w marcu 2011 r. Pod względem skali i wartości było to największe przedsięwzięcie realizowane w polskiej gospodarce w latach 2000-2010.

Grupa LOTOS jako koncern naftowy poczuwa się do szczególnej odpowiedzialności za otoczenie: środowisko, społeczeństwo, pracowników i kontrahentów oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są trwale wpisane w misję i system wartości firmy. Do naszych priorytetów należy działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz oczekiwaniami otoczenia społecznego i biznesowego firmy. Działania z zakresu CSR realizujemy w sposób zaplanowany, zgodnie z przyjętą przez Zarząd spółki strategią społecznej odpowiedzialności, a osiągane postępy znajdują podsumowanie w corocznych raportach spółki.

Zgodnie z przyjętą strategią społecznej odpowiedzialności Grupa LOTOS  koncentruje swoje wysiłki na tych obszarach życia, które dotykają zarówno członków danej społeczności oraz są ważne dla działalności przedsiębiorstwa.. W zakresie działań społecznych koncern angażuje się w trzy kluczowe obszary, tj. bezpieczeństwo w ruchu drogowym (BRD), wyrównywanie różnic społecznych oraz ochronę środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Morza Bałtyckiego).

W zakresie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym LOTOS realizuje obecnie program „LOTOS – mistrzowie w pasach”. Celem Programu Edukacji Morskiej jest masowa edukacja młodych gdańszczan w temacie morskiej historii miasta ekologii i ochrony Bałtyku oraz zapoznanie z żeglarstwem. W obszarze ochrony środowiska i ekologii koncern realizuje dwa sztandarowe programy: „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie” oraz „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. Wyrównywanie społecznych różnic realizowane jest poprzez projekty:  „Jasielska Liga Naukowa” i  „Zdolni z Pomorza”  oraz współpracę ze studentami zrzeszonymi w ENACTUS Poland.

Grupa LOTOS jest sponsorem istotnych wydarzeń kulturalnych w regionach prowadzonej działalności oraz wspiera instytucje kultury, które prezentują szeroką i na wysokim poziomie ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców. Wśród wydarzeń sponsorowanych przez Grupę LOTOS znajdują się m.in.: Solidarity of Arts, Festiwal Szekspirowski, Festiwal Dwa Teatry czy LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa. Wśród instytucji kultury z którymi spółka realizuje długofalową współpracę jest Opera Bałtycka, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

Więcej informacji na temat programów społecznych realizowanych przez LOTOS można przeczytać na www.odpowiedzialny.lotos.pl

  • GIWK