Strategia Rozwoju Metropolii 2030

InnoBaltica sp. z o.o.

InnoBaltica sp. z o.o. jest firmą o charakterze non-profit, współtworzoną przez Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Województwo Pomorskie oraz Miasto Gdańsk. InnoBaltica w sposób sprawny, efektywny i obiektywny współtworzy innowacyjność Województwa Pomorskiego a w szczególności Metropolii Zatoki Gdańskiej. Jest kluczowym ośrodkiem koordynacji, informacji, wiedzy, edukacji i promocji innowacji, jako nośnika rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności Województwa Pomorskiego a w szczególności Metropolii Zatoki Gdańskiej. Misją firmy jest stworzenie doskonałych warunków pracy dla pomorskich naukowców i firm, uruchomienie projektów badawczych oraz zasobów edukacyjnych w Regionie, we współpracy z przemysłem oraz władzami regionalnymi, ułatwienie odkryć oraz komercjalizację innowacyjnych technologii, wsparcie tworzenia połączeń pomiędzy światem akademickim/naukowym, a biznesem.

Obszary działania spółki obejmują: wsparcie rozwoju oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury laboratoryjnej w regionie, usługi doradcze, szkolenia, e-learning, wsparcie dla naukowców oraz przedsiębiorców w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych oraz zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz wsparcie transferu innowacyjnej technologii. BIoBaltica posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z funduszy europejskich.

Realizowane obecnie projekty to: BSHR HealthPort "Zdrowy Region Morza Bałtyckiego – Wsparcie akceleracji biznesu oraz szkolenia łączące MŚP z organizacjami ochrony zdrowia w celu wzmocnienia gospodarki zdrowotnej Regionu Morza Bałtyckiego." oraz "Klaster BioEcoChem "Koordynacja i rozwój klastra BioEcoChem jako narzędzia wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze biotechnologii, chemii, ochrony środowiska i branż pokrewnych w Województwie Pomorskim."

Spółka BioBaltica jest administratorem Klastra BioEcoChem. Obecnie w ramach powyższej działalności wdraża firma projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO) 1.5.2. - Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych. Projekt BSHR HealthPort skupia się na interakcji pomiędzy dostawcami usług zdrowotnych, a MŚP w celu zwiększenia innowacji, redukcji kosztów opieki zdrowotnej oraz promowania dostępu MŚP do rynku opieki zdrowotnej Regionu Morza Bałtyckiego. BioBaltica współpracuje również jako partner w ramach Inkubatora nowych firm zakładanych przez absolwentów i pracowników uczelni pomorskich ze ScanBalt, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

  • GIWK