Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk to spółka obsługująca lotnisko położone w obrębie miasta Gdańska nieopodal wsi Rębiechowo, w dogodnej lokalizacji od centrów miejskich Gdańska (10 km), Sopotu (10 km) i Gdyni (23 km). Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy położony jest niedaleko trójmiejskiej obwodnicy oraz przy skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych. W promieniu 100 km od niego mieszka ok. 2,5 mln osób. Gdańskie lotnisko stanowi także lotnisko zapasowe dla warszawskiego Lotniska Chopina.

Pod względem liczby odprawianych pasażerów (2 906 000 w 2012 r.) jest to obecnie 3. polski port lotniczy za warszawskim Lotniskiem Chopina, oraz krakowskimi Balicami. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. świadczy usługi pomocnicze dla transportu lotniczego, posiada odpowiednie struktury i kadrę przygotowane do współdziałania przy realizacji projektu. Posiada też doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków unijnych.  (zrealizował program inwestycyjny na kwotę 500 mln zł współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) oraz prac studialnych finansowanych ze środków funduszu TEN-T. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. współpracował z Gminą Miasta Gdańska w związku z organizacją mistrzostw EURO 2012, ponadto współuczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, a także działa w radzie klastra związanego z rozwojem sieci transportowych

  • GIWK