Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański jest państwową uczelnią wyższą. Został powołany w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje prawie 30 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się 1800 pracowników naukowych. Dzięki działaniom kadry naukowej UG uczelnia staje się inkubatorem przedsiębiorczości w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biologia czy chemia.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 69 kierunkach studiów w zakresie 198 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Każdego roku powoływane są nowe kierunki studiów, a oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. Programy nowych kierunków mają w większości profil praktyczny i powstają we współpracy z praktykami, ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Uczelnia wykorzystuje w tym zakresie wiedzę i doświadczenie pracodawców.

Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelniami wyższymi większości państw Europy, a także odległych krajów świata. Ważnym elementem wspólnych działań jest realizacja projektów. Uniwersytet Gdański w okresie od 2002 do końca 2013 roku uczestniczył w ponad dwustu dwudziestu projektach europejskich i międzynarodowych. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zdobywają polskie i międzynarodowe granty oraz nagrody.  Są m.in. laureatami stypendiów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz najważniejszej naukowej nagrody w Polsce, nazywanej Polskim Noblem, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przyznawanej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe.

Wielkim sukcesem Uniwersytetu Gdańskiego była nominacja, a następnie przyznanie w 2013 r. prestiżowej Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii Jednostka badawcza za udział w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego. Liczne zagraniczne staże kadry naukowej pomagają w coraz nowocześniejszym i otwartym kształceniu młodzieży. Kolejne instytuty, katedry i zakłady zdobywają prestiżowy status centrum doskonałości, który jest europejskim certyfikatem jakości.

UG posiada doświadczenie we wdrażaniu partnerskich projektów: udział w tworzeniu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK (o zasięgu lokalnym), udział  w tworzeniu Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (o zasięgu  ogólnopolskim). Ponadto posiada doświadczenie we współpracy partnerskiej: - Współpraca z Urzędem Miasta Gdańska dotycząca opracowania strategii rozwoju miasta Gdańska oraz - Współpraca z Urzędem Miasta Sopotu w zakresie utworzenia strategii rozwoju miasta  Sopotu.

  • GIWK