Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie to organizacja pozarządowa. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie powstało w 1956 roku. Zasięgiem działalności obejmuje przede wszystkim województwo pomorskie, ale też zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce, jego działalność ma charakter regionalno-kulturowy. Głównym celem Zrzeszenia jest wszechstronny rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza.

W 2012 roku w ramach ZKP funkcjonowało 67 oddziałów terenowych, zaś liczba członków ZKP wynosiła ponad 5 tys aktywnych członków,. ZKP w przeszłości zainicjowało powołanie kilku instytucji kultury oraz jest założycielem kilku fundacji działających na rzecz Kaszub i całego Pomorza. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ma doświadczenie w realizacji partnerskich projektów unijnych: 1. „Watchdog na Kaszubach – społeczny nadzór nad realizowaniem i finansowaniem przez administrację publiczną praw językowych Kaszubów z POKL, 2. Ambasador regionu – Fundacja Organge, 3. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego – POKL.

Ponadto w chwili obecnej realizuje projekty partnerskie oraz, Fundacji Orange, Fundacji PKO BP oraz Urzędów Miast i Gmin, a ponadto m.in.: 1. Pólnocnokaszubski Rezerwat Kultury, Europejski Fundusz Rybacki, 2. Język Kaszubski w Pomeranii – wydanie czasopism ze stronami kaszubskojęzycznymi oraz dodatków kaszubskojęzycznych, dofinansowane ze środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 3. Dyktando Kaszubskie – Królewionka w Pałacu ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 4. Akademia Bajki Kaszubskiej dofinansowane ze środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

  • GIWK