Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Pozostali partnerzy społeczno-gospodarczy

Grupa podmiotów, które włączyły się do wspólnego tworzenia Strategii Rozwoju Metropolii 2030 nie ogranicza się tylko i wyłącznie do partnerów, którzy podjęli współpracę z GOM oraz wykonawcami projektu już od samego początku jego realizacji. Prace związane z opracowaniem Diagnozy OM oraz Strategii są otwarte również dla innych podmiotów społeczno-gospodarczych, które swoją wiedzą, doświadczeniem, zapleczem merytorycznym i naukowym będą mogły wesprzeć prace projektowe. Są to zarówno podmioty z sektora administracji publicznej, jak również przedsiębiorcy, jednostki badawcze oraz organizacje pozarządowe. 

Zaangażowanie partnetów społecznych polega na uczestnictwie w konsultacjach organizowanych na różnych etapach projektu, przesyłaniu odpowiednich materiałów, zgłaszaniu uwag do przygotowanych już dokumentów i efektów prac.  Rzeczywiste wykorzystanie potencjału podmiotów społeczno-gospodarczych i wyspecjalizowanej wiedzy ma umożliwić trafne zdiagnozowanie najważniejszych szans rozwojowych i wyzwań, jakie pojawią się przed OM w perspektywie roku 2030.

  • GIWK