Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Agencja Rozwoju Gdyni

Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. to podmiot, którego celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju Miasta Gdyni poprzez świadczenie usług na rzecz wspólnoty samorządowej, kreowanie wizerunku miasta i realizowanie projektów w obszarach gospodarka-turystyka-kultura, ze szczególnym naciskiem na zrównoważone podnoszenie jakości życia mieszkańców Gdyni.

Agencja realizuje szereg projektów, a także organizuje wydarzenia, majace na celu promocję miasta oraz stworzenie jego mieszkańcom warunków do aktywnego włączenia się w życie lokalnej społeczności. Najważniejszymi z projektów są: Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, KreoGdynia, Akademia Marki Miejsc, Gdyński Szlak Modernizmu, Legenda Morska Gdyni, Międzynarodowe Forum Gospodarcze, Gdynia Gra Jazz.

ARG współpracuje z wieloma instytucjami, zarówno z sektora publicznego jak i pozapublicznego, w celu stworzenia odpowiedniego otoczenia dla szeroko rozumianego społeczno-gospodarczego rozwoju miasta.

  • GIWK