Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Agencja Rozwoju Pomorza

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym. 

Główne cele ARP i środki ich realizacji to: wspieranie przedsiębiorczości, wspomaganie władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej, wspieranie procesów inwestycyjnych, obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej, promocja województwa pomorskiego, a także inicjowanie i uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej.

Działalność ARP realizowana jest w trzech podstawowych obszarach:

  • wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
  • promocja regionu i obsługa inwestorów.

Kolejne z obszarów działalności ARP to wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, prowadzenie badań sektora MŚP oraz promocja Regionu i obsługa inwestorów.

  • GIWK