Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Gdański Park Naukowo – Technologiczny (GPN-T) im. prof. Hilarego Koprowskiego jest rozwinięciem oferty inwestycyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o.
To miejsce współpracy dla podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo – badawczych oraz samorządowych.

Park koncentruje się głównie na branży biotechnologicznej, IT oraz Energetyce. Przyczynia się do wymiany doświadczeń, promowania nowych rozwiązań technologicznych oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw opartych na ciekawych, twórczych pomysłach.

Na terenie GPN-T funkcjonuje ponad 100 firm bazujących na unikalnym pomyśle, które przyczyniają
się do rozwoju województwa pomorskiego, budując jego konkurencyjność oraz stając się prekursorem działań B+R dla polskiej gospodarki. Blisko 100 firm zarejestrowanych jest w Wirtualnym Biurze na terenie GPN-T.

Zadaniem GPN-T jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służącej wzmocnieniu oraz wykorzystywaniu ich potencjału. Park gwarantuje również usługi administracyjne, prawne, księgowe, doradcze, szkoleniowe, a także zaplecze socjalne w postaci żłobka i przedszkola przyzakładowego. Niewątpliwą korzyścią dla firm zlokalizowanych w GPN-T jest także DATA
CENTER, dzięki któremu firmy nie muszą inwestować w budowę własnych serwerowni, zakup
kosztownego sprzętu telekomunikacyjnego, ani ponosić kosztów ich utrzymania i szkolenia zespołu specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację złożonych systemów informatycznych.
GPN-T zapewnia też udział szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach realizowanych w ramach
projektów, mających na celu między innymi rozwój kompetencji biznesowych i promocję
przedsiębiorczości.

Poza uwzględnieniem potrzeb małych i dużych przedsiębiorstw, bazy konferencyjno – szkoleniowej
oraz sprzyjającym warunkom do wymiany myśli i doświadczeń, Park to również bardzo przyjemne
miejsce do pracy. Na jego terenie znajdują się EduŻłobek i EduPrzedszkole z zerówką, działają fitness klub, restauracja, kawiarnia, a także Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży - EduPark.

  • GIWK